Tag: Opgang

Fra bæk til fjord – vandpleje gør en forskel !

Når man mange gange om året har fangster med hjem er det også vigtigt at give en hjælpende hånd med at få skabt et bedre forhold for vores opgangsørreder i vandløbene. Jeg har gennem årerne været med til at koordinerer en del projekter med… Continue Reading “Fra bæk til fjord – vandpleje gør en forskel !”

Isefjorden lige nu…….

Isefjorden er ved at nærme sig  “sommer-tilstand” hvilket vil sige at mange fiskepladser i den inderst del af fjorden er blevet “overtaget” af højt ålegræs og brunalger selvom vandtemperaturen stadigvæk kun er 14 grader. Det gør at fiskeriet bliver noget mere besværligt. Det er typisk er det de lavvandet strækninger… Continue Reading “Isefjorden lige nu…….”