Fiskepladser i Isefjorden

Gode kystpladser i den nordlige del af fjorden:

Gode kystpladser i den sydlige del af fjorden:

 

Kort over fiskepladser på Orø: 

Herunder finder en kort beskrivelse af fisk-strækningerne på øen.

 • Nordsiden har flere spændende rev , sten, og blæretang. Nordsiden er også den siden
 • Øst- og vestsiden af Orø har strømrenderne Østre og vestre-løb. Strømrenderne holder altid fisk da havørrederne vandre meget efter føde. Strømrenderne kræver ofte at agnen kommer godt ned i vandet. Så vær godt forberedt hvis du afsted. I det vestre-løb ligger det dybeste sted i Isefjorden som er 17 meter.
 • Sydsiden er lavvandet med en masse holme/badekar der under de rigtige betingelser kan holde mange fisk.

Fiskeplads-beskrivelser jf. kort ovenfor.

a1 Skansehage (Vejnavn: Skansehagevej)

Fin helårsplads som har meget skiftende bundforhold med ålegræs, blæretang og sandbund. Skansehage har også partier med dybt vand helt inden under land. Prøv gerne bugten i efterår,vinter da det kan være her du møder fiskene. Natfiskeri er også en mulighed. Der er blevet fanget store ørrreder i sommer-månederne.I sommmer månederne kan der også være fine chancer for Makreller i bugten.

a2.Nakkehage (Nakkehagevej)

Meget fin helårsplads som har meget skiftende bundforhold med sten, blæretang og ålegræs. Nakkehage har også små rev og partier med dybt vand helt inden under land. Natfiskeri er også en mulighed og der er blevet fanget mange store ørrreder i sommer-månederne.

b. Unnerud huse (Vejnavn: Unnerud huse)

Billedet er taget fra den sydlige del af strækket.

Denne fiskeplads har skiftende bundforhold der består af sandpartier, ålegræs,blærestang. Pladsen har et badekar tæt på land som kan være spændende at affiske hvis der er godt med vand i fjorden. På den nordlige del er der også dybe partier som du bør prøve af. Fisker bedst forår og efterår.

c. Englandshuse (Vejnavn: Egebjerg mark)

Billedet er taget på den sydlige del strækket.

Endnu en god fiskeplads som har skiftende bundforhold der består af ålegræs,blærestang og stenrev. Pladsen har både små rev og partier med halv dybt vand helt inden under land. Fisker bedst forår og efterår.

d.Lommestenen, Stokkebjerg skov (Vejnavn: Skovvej)

Billedet er taget mod den sydelige del af strækket

En utrolig smuk fiskeplads der har skiftende bundforhold med ålegræs og blæretang. Lommestenen har mange små rev, små øer og partier med dybt vand helt inden under land. Fisker bedst forår og efterår. Lommestenen er også en plads hvor der mulighed for et godt tørflue-fiskeri efter havørreder under de rigtige forhold. Lommestenen er en af de smukkeste pladser ved Isefjorden så man får altid noget hjem når besøger denne kystplads:-)

e.Grønlandshuse (Vejnavn: Grønlandsvej)

Billedet er taget i den nordlige ende strækket.

Grønlandshuse er meget flot fiskeplads der har fine bundforhold med ålegræs og blæretang. Fisker bedst forår og efterår. Her er der også mulighed for et godt tørflue-fiskeri efter havørreder under de rigtige forhold.

f.Sandskredet, Kongsøre skov (Vejnavn: Sandskredsvej)

Endnu en fin helårsplads som meget fine bundforhold med ålegræs,blæretang og muslinger. Pladsen har både et muslingerev og partier med dybt vand helt inden under land. Fisker bedst forår og efterår. Her er der også mulighed for et godt tørflue-fiskeri efter havørreder under de rigtige forhold.

g.Kongsøre Næppe (Vejnavn: Næppevej)

Billedet et taget ude på selve spidsen

Denne plads har partier med dybt vand helt inden under land. Fisker bedst forår og efterår. Her er der også mulighed for et godt tørflue-fiskeri efter havørreder under de rigtige forhold.

HUSK: Hele Næbbe er privat grund. Parkering kan ske på den offentlige plads ved Sandskredet, hvorfra der er ca. 800 meter ned til spidsen af Næbbe. De sidste ca. 500 meter er i princippet private, men vi må altid vade, og også færdes på de yderste 6 meter af stranden, selv om den er privat.

h.Gundestrup Lammefjorden (Vejnavn: Nykøbingvej)

Billedet er taget ved Gundestrup

Denne plads fisker bedst i vinter-halvåret og tidlige forår. Lammefjordens bund er meget sand, muslinge, ålegræs og enkelte muslinge rev.

i.Audebo Lammefjorden (Vejnavn: Nykøbingvej)

Denne plads fisker bedst i efterår, vinter og tidlige forår. Lammefjordens bund er meget sand, muslinger, ålegræs og enkelte muslinge rev.

To-Bjerg, Tuse Næse (Vejnavn: Tobjergstien)

Fint spot forår, efterår og vinter. Masser af beplantning og byttedyr for jagende havørreder. Man finder fiskbar vanddybde omkring badebroen. Bunden er hovedsaglig ålegræs, sand og enkelte muslinge rev. Her er gode fisk hele året. Spottet tilbyder både lavt vand, et stenrev og dybere vand på ydersiden.  Kun vind fra nord eller stærk østenvind, kan gør det umuligt at fiske. Denne plads fisker bedst i vinter-halvåret og tidligt forår.

j1.Kisserup, Tuse Næse (Vejnavn: Fjordengen)

KisserupFint spot forår, efterår og vinter. Masser af beplantning og byttedyr for jagende havørreder. Man finder fiskbar vanddybde omkring badebroen. Bunden er hovedsaglig ålegræs, sand og enkelte muslinge rev. Her er gode fisk hele året. Spottet tilbyder både lavt vand, et stenrev og dybere vand på ydersiden.  Kun vind fra nord eller stærk østenvind, kan gør det umuligt at fiske. Denne plads fisker bedst i vinter-halvåret og tidligt forår.

j2.Løserup , Tuse Næse (Vejnavn: Sokhøjvej)

LøserupDenne plads fisker bedst i efterå, vinter og forår. Bunden er hovedsaglig ålegræs, sten og enkelte rev. Trækkende fisk og typisk leopardbund. Det er  let at wadefiske her.

J3. Hønsehalsen, Tuse Næs (Vejnavn: Hønsehalsvej)

HønsehalsenØst-siden af Hønsehalsen: Denne plads fisker bedst i efterår, vinter og forår. Bunden er hovedsaglig ålegræs, sand og rev. Svært tilgængelig da man skal gå et godt stykke fra p-pladsen. Strømrender og muslingebanker langs spidsen lokker jagende fisk til. I sommmer månederne kan der være gode chancer for Makreller som bifangst på yder-siden af Hønsehalsen.

J4. Tornehage, Tuse Næs (Vejnavn: Tornehagen)

TornehageDenne plads fisker bedst i efterår, vinter og forår. Bunden er hovedsaglig blærestang,  ålegræs, og enkelte muslinge rev. Isefjorden bliver ikke smukkere end dette stræk en forårs- eller sommermorgen med skoven i baggrunden. Fisk revet ved Tornehagen (sydsiden) godt af og gå derefter nordpå langs bøgeskoven. Prøv også også gerne pladsen i vintermånederne.

l.Dragerup strækket, Golfbanen (Vejnavn: Dragerupvej)

En smuk fiskeplads som har bundforhold med ålegræs, sandpartier og blæretang partier. Fisker bedst vinter, tidlige forår og efterår.

m.Dragerup skov, Sømine-stationen (Dragerup Skovvej)

En smuk fiskeplads som har bundforhold med blæretang, ålegræs, sandpartier og muslinger. Fisker bedst vinter, tidlige forår og efterår. Her er der også mulighed for et godt tørflue-fiskeri efter havørreder under de rigtige forhold.

n.Eriksholm skoven (Tempelkrogen)

Endnu en fin helårsplads som har meget fine bundforhold med ålegræs,blæretang og muslinger. Pladsen har partier med dybt vand helt tæt på land. Fisker bedst forår og efterår.

o.Koholm, Englerup , Templekrogen (Vejnavn: Indelukket)

En meget smuk fiskeplads som har bundforhold med sand, mudder, ålegræs og muslinger. Fisker bedst vinter, tidlige forår og efterår. Bemærk at der fredning af Møllebækken der ligger tæt på Koholm. Fredningsperiode er 16. september – 15. januar. Se fredningsområde på http://naturerhverv.fvm.dk/fredningsbaelter.aspx?ID=17218

p.Bramsnæsvig, bugten nord for broen (Vejnavn: Elverdamsvej)

En dejlig fiskeplads som har bundforhold med sand, mudder, ålegræs, blæretang og muslinger. Fisker bedst vinter, tidlige forår og efterår.

q.Ejby Havn, Nord (Vejnavn: Ejby Havnevej)

En smuk fiskeplads som har bundforhold med ålegræs, blæretang og muslinger. Fisker bedst vinter, tidlige forår og sent efterår.

r.Vellerup-sommerby Hammerbakker (Vejnavn: Birkebækvej) )

Endnu en fin helårsplads som har meget gode bundforhold der består af ålegræs,blæretang og muslinger. Pladsen har både muslingerev og partier med dybt vand helt inden under land. Fisker bedst forår og efterår.

s.Hammerbakker (syd for færgen)

Endnu en meget smuk fiskeplads som har bundforhold med blæretang, ålegræs og muslinger rev. Fisker bedst tidlige forår og efterår. Her er der også mulighed for et godt tørflue-fiskeri efter havørreder under de rigtige forhold.

t.Hammerbakker (nord for trækfærgen)

En fiskeplads som har bundforhold med ålegræs, sand og muslinger. Fisker bedst vinter, tidlige forår og efterår. Vær opmærksom på at du skal gå langt for at nå de gode spots:-)

u.Kyndby – syd for værket (Kyndbyvej)

Beskrivelse kommer snart………

x.Kyndby nord (Jungedalsvej)

Endnu en fin helårsplads som har meget gode bundforhold der består af ålegræs,blæretang og muslinger. Pladsen har både muslingerev og partier med dybt vand helt inden under land. Fisker bedst forår og efterår.

y.Jægerspris skydeterræn (Gå ind på terrænet via Præstegårdsvej)

20130427-122305.jpgHvis du gerne vil gå for dig selv og ikke har noget imod at gå langt er Jærgerspris Skydeterræn lige noget for dig. Der selvfølgelig en del sikkerhedsråd som du skal huske før du vælger at fiske på skydeterrænet.
Strækningen er ca. 5 kilometer lang så der plads nok til alle.
Her kommer nogle af de du skal være opmærksom på før turen.
1. Er der skydning – det kan ses på nettet.
2. Kontakt Sikkerhedskontoret før og efter besøg på området via telefon 72839730. Dette skal gøres da internettet ikke opdateres hurtigt i tilfælde af ændring af en skyde/sprængningsøvelse. Du skal ikke regne med at der kommer nogle ned til vandet for at hente dig da de ikke kan se dig.

3. Find en lovlig p-plads nord eller syd for terrænet.
4. Du skal ikke indsamle eller rører metal genstande/granater på øvelsesområdet eller i vandet.
5. Du skal altid være opmærksom hvor du vader da der ofte vil være granat- eller metal dele på bunden.
6. Husk at det ikke er tilladt at gå ind i selve skydeterrænet pga. sikkerhed.
7. Beregn altid godt tid til forlade område da der ikke er nogen stier langs vandet

20130427-122420.jpgDen sydlige del af strækningen er et lavvandet område hvor du vader ud til det mørke bælte på første revle og vadefisker langs dette mod nord. Bunden er blæretang, ålegræs og sandpartier. Min vurdering er at strækningen fisker bedst forår, efterår og vinter. Det er også en god multe plads hvis man til dette fiskeri.

20130427-122730.jpg20130427-130037.jpgDen midterste del af strækning har fine badekar og lange blæretangsbælter, ålegræs og en del store sten. Det er rigtig spændende havørred-terræn. Det er også en god multe plads.

20130427-130541.jpgDen nordlige del af strækningen har badekar, lange blæretangsbælter, ålegræs og sandpartier.
Min vurdering er at strækningen fisker bedst forår, efterår og vinter. Denne strækning holder også multer i sommerperioden.

z.Alholm

Alholm fisker bedst på vest- nordsiden da det er her du finder mest variation i bundforholdene. Der skal vades en del for at nå det dybere vand så en let oppakning er påkrævet.

æ.Lynæs, Stejlepladsen (St. Karlsmindevej)
En god fiskeplads der har skiftende bundforhold med stenøer, blæretang. ålegræs og sandpartier. Stejlepladsen ligge lige ved indløbet til Roskilde fjord og man kan være heldig at ramme en stor fisk på denne plads under de rigtige forhold. Fisker bedst forår og efterår.

ø.Spodsbjerg , Hundested (Skansevej)

Endnu en fin helårsplads som har meget gode bundforhold der består af ålegræs,blæretang og muslinger. Pladsen har både rev og høftersamt partier med dybt vand helt inden under land. Fisker bedst forår og efterår.

20130427-130813.jpg

50 Comments on “Fiskepladser i Isefjorden

 1. Jamen, så er der ingen undskyldning. Bukker og takker både her og for “optagelsen” på facebook 😉

   • Hi! Nice guide! Im going to fish isefjorden in October 26th. Where should I go in the fjord? I’m new to Denmark fishing .
    Thanks! And thanks for the guide!

 2. Hej Lars. virkelig fed side.
  Denne oversigt er genial. Har giver mig mod på at komme i gang med lidt fiskeri. Har netop erhvervet mig et par waders, og glæder mig til at prøve kræfter med Kyndby nord snarest!

   • Da jeg er helt ny, er jeg lidt på herrens mark. Jeg tænkte Kyndby, da jeg bor tæt på. Er det hul i hovedet, hvis jeg skal fiske efter HØ? Andre steder, ser det ud til at der ikke er rapporteret om nogen før omkr. oktober november…

    Jeg fisker ikke med fluestang,hvis det har noget at sige.

   • Kyndby nord (jungedalsvej) og Vellerup vig (nord) er fine fiskepladser i september måned. Så det er bare om at komme afsted:-)

 3. Fiskepladsen ved Alholm – z – er ikke beskrevet.
  Har du en beskrivelse…

  • Hej Anders
   Alholm fisker bedst på vest- nordsiden da det er her du finder mest variation i bundforholdene. Der skal vades en del for at nå det dybere vand så en let oppakning er påkrævet.

 4. Hej Lars
  Tak for en meget god tur d. 10. maj, Rigtig smukke steder du viste os. Jeg kan se at jeg blandede søminestationen og frømandskorpsets anlæg sammen. Jeg skal afsted igen i weekenden. Jeg talte med dig om du kunne anbefale nogle pladser helst i Roskilde fjord, hvor vi ikke skal gå for langt fra bilen, da min ven ikke går så godt. Gerne med vejnavn hvis det er muligt

  Venlig hilsen Knud

  • Hej Knud
   Tak for dit spørgsmål.
   Jeg vil anbefale dig at prøve vest-siden af ved træk færgen til Eskildsø.
   Vej: Skovvejen (by hedder østskoven)
   Fisk på nord og syd for selv molen.
   En anden mulighed er fiske fra Slaggemolen i Frederiksværk hvor der også er gode muligheder for havørreder.
   Mange fiskehilsner
   Lars

 5. Hej Lars..

  Super super fed oversigt som jeg ivrigt bruger… Jeg kunne godt tænke mig at du evt forbedrede oversigten med dine refleksioner over hvornår du med vejret i betragtning ville vælge den pågældende plads…

  Noget ala, “fisker bedst når vinden kommer fra nordvestlige hjørne, og gerne med strejf af sol fra oven” eksempelvis.

  Dette ville helt klart hjælpe en som jeg der måske gæster kysten 10-15 gange årligt..!

  Tight Lines

  • Hej Nicklas
   Tusinde tak for din feedback 🙂
   God ide med hjælp til vindretninger på pladserne. Det indfører jeg her i påsken:-)
   Tight lines
   Lars

 6. Hej Lars,

  Jeg regner med at skulle prøve Isefjorden i weekenden. Har kun fisket der temmelig sporadisk og ikke særlig mange gange. Hører der sker ting sager for tiden med bonanza fiskeri osv. Har du et par pladser du kan anbefale at prøve (jeg fisker let-spin).

  På forhånd tak – også for en super god hjemmeside!

  • Hej Joachim
   Tusinde tak for din feedback til min blog 🙂
   Det er Lammefjorden og Tempelkrogen der har været gode fangster.
   Så prøv der og skift plads hvis der sker noget efter en time:-)
   Mange fiskehilsner
   Lars

 7. Fremragende side der i den grad har fået mig til at tage bilen til Isefjorden i stedet for nærmeste P&T. Tror det bliver fiskepladsen ved søminestationen i Dragerup skov der skal afprøves i morgen.

  Er det til at parkere ved søminestationen eller skal man holde udenfor skoven?

  • Hej Casper

   Tusinde tak for din feedback til min blog 🙂
   Du skal holde ude foran skoven. Det plejer at være nemt at se hvor man holde uden at give problemer med trafik til Søminestationen (kursus center).
   Mange fiskehilsner
   Lars

 8. Hej Lars total fed sidde takker mange gange
  Jeg kunne godt tænke mig du tilføjet hvad vindretninger der er bedst de forskellige steder
  Mvh
  Allan

  • Hej Allan
   Tusinde tak for din feedback til min blog
   God ide:-)
   Jeg tilfører vindretninger i løbet af jan/feb.
   Tight lines
   Lars

 9. Hej Lars dejligt med nogle plads beskrivelser.
  Tænker lidt om du har nogle favoritter i vestenvind?? Har faktisk kun prøvet nogle af pladserne i issefjordens østlige side, og dem jeg kender godt der er ikke rigtigt mulige i vestenvind med fluekæppen. Håber på lidt råd og vejledning.
  På forhånd tak.
  Casper

  • Hej Casper
   Tak for dit spørgsmål:-)
   Nogle mine favoritter på vestsiden er Kongsøre skov, Stokkebjerg og Unnerød huse.
   God fangst:-)

 10. Hej Lars…

  Jeg vil også lige sige tak for en god blog – Som tilflytter fra vestjylland er det super, at der er et sted man kan søge inspiration og viden om forskellige fiskepladser – Især når man som “hardcore” geddefisker pludselig finder sig bosiddende ca. 50 meter fra Lejre Vig, så begynder man pludselig at undres, hvad man så kan fange derude 🙂

  Vi mødes nok en gang i det nye år, når du har fået planlagt nye kastekurser, for det skal jeg helt sikkert med på – Har nemlig oplevet, at skiftet fra at kaste geddefluer til rejeimitationer mm. har givet lidt udfordringer, så der er helt sikkert nogle “børnefejl” ved min kasteteknik, som du med garanti får æren af at hjælpe mig af med.

  Mvh. Ronnie Bull

  • Hej Ronnie

   Tusinde tak for din positive feedback til min blog. Det er dejligt at du kan bruge informationen til noget 🙂

   Du er meget velkommen på næste års kastekursus. Jeg regner med at lave to forskellige kurser. Et der dækker det basale elementer i fluekastet og vil være målrettet mod nye fluefiskeren.

   Det andet kursus (advanced) vil være målrettet mod skydehovedet kystfiskere der har min. 2 år erfaring. Kurset vil have primært have fokus på distance i kastet.

   Gælder mig til at møde dig i det nye år:-)

   Tight loops

   Lars

   • Jamen det lyder helt super…

    Jeg vil nok starte med at tage begynder-kurset, selvom jeg købte min første fluestang for snart 20 år siden, og de sidste 7-8 år jævnligt har fisket gedder på flue. Mange af mine erfaringer er nemlig baseret lidt på “Trial & error”, og der er sikkert et par ting, som jeg har fået skævt fat på gennem denne indlæringsmetode.

    Så må vi derfra vurdere, om jeg er “egnet” til det advancerede kursus eller hvordan tingene står til – Du må meget gerne give et heads-up, når datoer mm. er fastlagt, så jeg kan få mig meldt til samt sikre mig, at jeg ikke skal på job.

    Mvh. Ronnie Bull

 11. Pingback: Fjorden kan anbefales til weekenden ! | Hvor finder du ørreden på kysten?

 12. hej Lars.
  den blog er bare i orden,
  som nybegynder finder jeg dine kort rigtig gode,
  jeg vil starte i min baghave ved hammer bakke, da jeg har sommerhus på orø lige ved vandet. ps, anvender havkajak, og så masser af ørred sidste wekend, men havde kun nylon på blinket til hornfisk.
  men nu er jeg klar.

  Milton

 13. Hej Lars,
  Fed guide over Isefjorden! Du nævner i en tidligere kommentar, at der snarest vil komme en guide over Roskildefjord – er det noget du stadig arbejder på?
  Jeg forventer, at fjorden mister låget over weekenden, så der efterhånden snart er frit spil i fjorden. Hvor vil du anbefale 3 gutter fra København at køre hen på mandag i håb om en HØ eller to? Helst på fjordens østside.. Gerne Roskildefjord, hvis du kan anbefale et sted?
  /Mikkel

  • Hej Mikkel
   Tak for din feedback til bloggen:-)

   Jeg har lavet en side med nogle af de kendte havørred-spots i Roskilde fjord. Siden er helt færdig endnu men bliver det i løbet at det næste uger:-)
   Link: https://seatrout4you.com/kystpladser-roskilde-fjord/

   Mht. Jeres tur mandag er det svært for mig at komme med anbefaling da jeg selv har brugt tiden i Isefjorden. Jeg dog anbefale jer at starte jeres fiskeri i bunden af fjorden da det er her det gode havørredfiskeri starter i foråret.
   Det kunne være at steder som kettinge, Boserup skov, Møllekrogen (vestsiden) eller saltvadparken.

   Glæder mig til at hører i finder stimen 🙂

   Tight lines
   Lars

 14. Hej Lars
  Tak for en virkelig god blog! Den øger fiskeabstinenserne og ødelægger min arbejdsmoral 🙂
  Jeg planlægger en tur til Isefjorden en af de kommende dage, men er bange for at der er islagt. Først og fremmest tænkte jeg på plads p, q, r, s og t. Er det gode pladser for tiden, eller er det umuligt pga af is?
  vh
  andreas

  • Hej Andreas

   Tak for din tilbagemelding på min blog. Det er rart at du kan bruge informationen og giver dig fiskefeber:-)

   Der er desværre kommet låg på Isefjorden igen så alle pladser dækket med et tykt lag is.

   Jeg kan dog anbefale du besøger den åbne-kyst da den er ved at vågne lidt op. Vandtemperaturen er også noget varmere på den åbne-kyst efter sammenlignet med den frosne fjord.

   Mange fiskehilsner
   Lars

 15. Nogen der ved hvordan der ser ud nede ved munkholmbroen med hensyn til is? Og evt andre eller et andet sted med gode muligheder og isfrit. Havde tænkt at tage ud i weekenden nemlig. Mvh eddie

  • Hej Eddie

   Der er desværre igen kommet is på det inderste del af fjorden. Så området omkring Munkholm skal du ikke satse på. Længere oppe mod hammerbakker skulle det være muligt at fiske har jeg hørt.

   Tight lines
   Lars

 16. hej lars.. super blog du har dig,, er nu meget intr i det rev på spodsbjerg plads ø .. hvilken vej ligger det uden for ,, var ved vejen bonde ager med lidt guidning fra rino men fandt aldrig revet.. da var i dag meget sø og højvande.. kan du komme med nærmere beskrivelse ::

  på forhånd tak

  jalal

  • Hej Jalal

   Tak for din feedback bloggen – jeg har indført et ekstra billedet under spodsbjerg som vil hjælpe dig med at finde revet:-)
   Link:

   Tight lines
   Lars

 17. Hej Lars.
  Fantastik blog. Virkeligt godt gået.
  En rigtig god service med beskrivelse af fiskepladser inklusiv angivelse på kort. Dem som jeg kender/bruger, er beskrevet helt perfekt, men i forhold til nogle af dem jeg ikke kender, har jeg enkelte problemer, som jeg håber, at du kan hjælpe mig med.
  Jeg vil tro, at der er et ”r” i over eller underskud. Jeg er (desværre) ikke kendt i det område, men er de to områder overlappende?
  Angivelsen af ”t” Hammer bakke nord har jeg lidt svært ved at forstå. For den er placeret i den anden ende i forhold til Orø.
  Under at være lokalkendt synes jeg også at ”x” Kundby er placeret lidt nordligt – eller også skulle den hedde noget andet.

  Kan det tænkes, at nogle af punkterne efter “r” er blevet forskudt?

  Jeg håber, at du kan hjælpe mig med det.

  Venlig hilsen
  Jens

  • Hej Jens
   Tusinde tak for din tilbagemelding til min blog – det er dejligt at du kan bruge mine kystplads beskrivelser:-)

   Jeg har tilrettet trykfejlen så der ikke er et “r” i overskud. Mht. om er det rigtigt at “t” pladsen er noget langt fra trækfærgen er det med vilje. Jeg har kaldt pladsen for Hammerbakker nord så man ved at man skal parkerer bilen her og vade ind til pladsen selvom der en god travetur:-). Det er ikke muligt at komme ned til vandet andre steder såvidt jeg ved.

   Mht.Kyndby-nord strækket så er det samme med at man skal parkerer nord for værket (Jungedalsvej) og vade ind til strækket.

   Tight seatrout-lines
   Lars

 18. Hej jeg hedder Frederik. Jeg har tidligere fisket en del ved korshage/skansehage og bugten ved færgelejet .. men, da der er langt at køre, fra farum.. ville jeg høre om der er nogle der kan hjælpe med en adresse eller et fif til at finde et eller to af disse ørred-spots f.eks ved hammerbakke eller kyndby.

  • Hej Frederik
   Her er par fif til at du finde pladserne:-)
   Hammerbakker: Der er flere veje til denne plads men jeg kan anfale at du prøver for enden af Birkebækvej (P-plads) i Vellerup-sommerby.

   Kyndby: Sydlige stræk ligger lige før Kyndbyværket på Kyndbyvej. Nordlige stræk ligger for enden ad Jungedalsvej

   Håber det gør det nemmere for dig at finde pladserne.
   Tight lines
   Lars

 19. Hej Lars, sikke nogle super fine kort du har fået lavet, lige noget som vi er mange som kan bruge, kommer der et vejnavn også, så man kan finde pladsen første gang via GPS. (Hvor det er bedst at parkerer, så man ikke forstyrrer nogen)
  Hvor er plads E (den mangler)
  Der er 2x J

  • Hej Jan
   Takke for dit tilbagemelding:-). Der skal nok komme p-pladser på kortet indenfor en nær fremtid. Godt du så at plads var forsvundet. Den er genetableret:-)

   Tight lines Lars

 20. Tak for arbejdet med pladserne.

  som ny i området er en guide som denne guld værd. Ideen med kortet er rigtig fin.

  • Hej Peter
   Tusinde tak for din input og feedback til min side. Det er dejligt at hører du kan bruge pladsbeskrivelserne. Jeg har lavet nogle oversigtskort der bedre skulle hjælpe læsren med at finde den rigtige plads hvis man ikke er lokal kendt. Jeg forventer at der kommer flere plads beskrivelse i løbet af efteråret:-)

   • Det lyder spændende. Jeg holder helt sikkert et øje med siden. Der jo en masse dejlig information at hente.

    Du har vel ikke tilfældigvis erfaring med Roskilde fjord?

   • Hej Peter
    Fedt indspark. Jeg havde tænkt mig at udvide fiskepladserne bloggen så der også var gode fiskepladser i Roskilde fjord. Det vil der komme indenfor de næste par måneder:-)
    Du er altid velkommen til at spørge ind til nogle hotspots hvis du skal ud og svinge stangen:-)

    Tight lines Lars

   • Hej Lars
    Med hensyn til flere pladser, så savner jeg Hønsehalsskoven og Bognæs, som jeg syntes er et par rigtig gode pladser.

    Mvh jens

   • Hej Jens
    Tak for input:-)
    Jeg har også tidligere haft fangster på disse pladser. Jeg påfører dem inden for de næste par uger:-)
    Tight lines
    Lars

 21. Hej Jan
  Tak for dit input til kystplads-beskrivelserne. Jeg syntes at det lyder som en god idé – et oversigtskort vil helt sikkert hjælpe mange andre.
  Så er det lidt at lave i mørke timer:-)

 22. Hej Lars, fine beskrivelser af fiskepladser, der er nogle af pladserne jeg har svært ved at finde, kan du ikke lave et oversigts kort hvor du plotter pladserne ind eller lave en lille kørsel beskrivelse, e.v.t. et vejnavn som man kan finde på kortet eller gps.

 23. Pingback: Genbesøg på fjordplads gav PR havørred! « Hvor finder du ørreden på kysten?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: